top of page
Image by Christian Erfurt

Huvudvärk

Det finns två primära huvudvärkstyper och dessa är spänningshuvudvärk och migrän.

Huvudvärk är den näst vanligaste sökorsaken hos Kiropraktor och det är patienter med dessa besvär som vi ser bäst förbättring hos.

Spänningshuvudvärk

Mest förekommande är nedsatt funktion i nackens och bröstryggens leder. Detta blir allt vanligare i yngre åldrar då många unga sitter med mobil eller surfpadda i knät flera timmar dagligen. Ofta blir då nacken fullt böjd framåt, vilket ger ett konstant tyck av nackmuskler med ca 25 kg kraft.

Detta skapar överbelastning lokalt av musklerna som i sin tur blir inflammerade och ger smärta lokalt, men även strålande smärta upp mot skallbasen och vidare till huvudet. Genom att åtgärda den nedsatta funktionen med träning och kiropraktisk vård, kan man minska antalet huvudvärkstillfällen eller helt bli av med spänningshuvudvärken.

Migrän

Migrän är ett kroniskt besvär som brukar ge episoder av huvudvärk. Symtom, duration och intensitet kan variera och kan bland annat innefatta pulserande huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet och känselbortfall. Migrän kan hålla i sig mellan 2 - 48 timmar.

​Under ett migränanfall kan man få en rad olika associerade symtom, såsom illamående, trötthet, törst, sötsug och ökad hungerkänsla.

​Mellan migränepisoderna brukar man generellt vara symtomfri.

​Migrän engagerar både blodkärl och nerver i huvudet, men mekanismen bakom detta är okänd.

Migrän är något man ej kan behandla bort, däremot finns många olika sätt man kan behandla förebyggande för att minska antalet migränanfall.

  • Man kan exempelvis förebygga genom läkemedel, neurologer brukar sköta denna del.

  • Genom att ändra sin kosthållning. Det finns studier som påvisar att ketogen kost kan ge minskat antal migränepisoder.

  • Stress är en annan triggande faktor som man kan jobba med genom olika metoder såsom meditation, mindfulness, fysisk aktivitet, KBT och psykodynamisk terapi.

  • En annan faktor som kan trigga igång migrän är spänningshuvudvärk, vilket är något som en kiropraktor kan hjälpa dig med.

bottom of page