top of page

Kiropraktik

Kiropraktik är en av världens största primärvårdsgrupper efter läkare och tandläkare. Kiropraktik tar hänsyn till hela din kropp och ser kost, motion, livssituation och nervsystem som ett sammanhängande nätverk. Det är en modern läkekonst och vetenskap vars målsättning är att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning.

Vad är Kiropraktik?

Ordet "Kiropraktik" kommer från grekiskans “Cheiro” (hand) och “praktos” (att göra) vilket står för att med händerna utföra en mängd olika väldokumenterade behandlingar. 

 

Idag ingår kiropraktiken inom Världshälsoorganisationens organ (WHO) för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att ingå i WHO krävs det av kiropraktorerna i världen att uppvisa hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterat behandlingsresultat. Kiropraktiken är byggd på naturvetenskapliga principer och är ett område som ständigt forskas om. 

 

Dagens kiropraktorer jobbar främst med sjukdomar och besvär i rörelseapparaten. I Sverige är kiropraktorerna reglerade av Socialstyrelsen. Efter fem års heltidsstudier och ett års praktiktjänstgöring kan kiropraktorn ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården. 

 

Efter en noggrann undersökning av besvär, ges en diagnos. Ifall diagnosen anses inte kunna behandlas av en kiropraktor, hänvisas man vidare till rätt yrkesgrupp. Om diagnosen matchar vad en kiropraktor behandlar sätts en individanpassad behandlingsplan upp.

Hur Kiropraktik fungerar

Kiropraktik fungerar genom att optimera kroppens egna läkeförmåga. Genom att optimera kroppens funktion och rörlighet kan vi bättre anpassa oss till stress.

Stress kan delas in i tre kategorier; Emotionell-, kemisk- och fysisk stress.

Fysisk = Trauma, olycka, belastning.

Kemisk = Mat, socker, alkohol, mediciner.

Emotionell = Stress på jobbet, skilsmässa, ekonomi, förlust av kontroll.

Vad kan en Kiropraktor behandla?

Kiropraktorn behandlar skador eller besvär i rörelseapparaten (Kroppens leder) och ser till att återställa funktionen i kroppens leder.

Vanliga besvär man söker för

Ryggbesvär: Ryggvärk, ryggskott, ischias

Nacke / Axlar: Nackspärr, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet i nacke och skuldror, axelbesvär, yrsel, diskproblem

 

Ben / Fötter: Knäskador, stukningar, vrickningar, nedsatt rörlighet

 

Armar / Händer: Musarm, stukningar, vrickningar, tennis-/golfarmbåge, domningar i armar och fingrar

 • Kan jag som gravid få behandling?
  Svar: Ja det kan man. Beroende på vilken vecka man är i så har den Gravida kvinnan ett hormon i kroppen som kallas för relaxin som förbereder kroppens ligament och bindväv att luckra upp sig för att kunna öppna upp bäckenet och pressa ut en bebis. Detta hormon gör att kvinnan ofta blir generell överrörlig men kan fortfarande besväras av enstaka stela leder som kan besvära en såsom smärta bakom skulderblad och ländryggssmärta är vanliga. Om man är orolig även den magen som buktar ut så kan kiropraktorn utföra justeringar sittandes om det skulle behövas. Nej det påverkar inte fostret negativt.
 • Kan förebygga smärta i ryggen?
  Svar: Ja och nej. Man kan återställa en så optimal funktion i ryggen som din rygg tillåter, på så sätt kan man minska risken för överbelastningsskador som sker i detta fall ja man kan förebygga smärtor i ryggen. Men om man ramlar ner från stegen och slår sig och får ont av det, så svar nej Kiropraktisk behandling kan ej förebygga skador vid trauma.
 • Kan man kombinera Kiropraktik och Fysioterapi.
  Svar: Ja, Självklart kan man träna och rehabilitera samtidigt man får behandling av en kiropraktor. Den som tror motsatsen har inte förstått vad man gör som en kiropraktor gör och gör falska anklagelser.
 • Kan Kiropraktorn sjukskriva mig?
  Svar: Nej. De enda som kan Sjukskriva någon i Sverige är läkare.
bottom of page