top of page

Kiropraktik

Kiropraktik är en av världens största primärvårdsgrupper efter läkare och tandläkare. Kiropraktik tar hänsyn till hela din kropp och ser kost, motion, livssituation och nervsystem som ett sammanhängande nätverk. Det är en modern läkekonst och vetenskap vars målsättning är att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning.

Vad är Kiropraktik?

Ordet "Kiropraktik" kommer från grekiskans “Cheiro” (hand) och “praktos” (att göra) vilket står för att med händerna utföra en mängd olika väldokumenterade behandlingar. 

 

Idag ingår kiropraktiken inom Världshälsoorganisationens organ (WHO) för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att ingå i WHO krävs det av kiropraktorerna i världen att uppvisa hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterat behandlingsresultat. Kiropraktiken är byggd på naturvetenskapliga principer och är ett område som ständigt forskas om. 

 

Dagens kiropraktorer jobbar främst med sjukdomar och besvär i rörelseapparaten. I Sverige är kiropraktorerna reglerade av Socialstyrelsen. Efter fem års heltidsstudier och ett års praktiktjänstgöring kan kiropraktorn ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården. 

 

Efter en noggrann undersökning av besvär, ges en diagnos. Ifall diagnosen anses inte kunna behandlas av en kiropraktor, hänvisas man vidare till rätt yrkesgrupp. Om diagnosen matchar vad en kiropraktor behandlar sätts en individanpassad behandlingsplan upp.

Hur Kiropraktik fungerar

Kiropraktik fungerar genom att optimera kroppens egna läkeförmåga. Genom att optimera kroppens funktion och rörlighet kan vi bättre anpassa oss till stress.

Stress kan delas in i tre kategorier; Emotionell-, kemisk- och fysisk stress.

Fysisk = Trauma, olycka, belastning.

Kemisk = Mat, socker, alkohol, mediciner.

Emotionell = Stress på jobbet, skilsmässa, ekonomi, förlust av kontroll.

Vad kan en Kiropraktor behandla?

Kiropraktorn behandlar skador eller besvär i rörelseapparaten (Kroppens leder) och ser till att återställa funktionen i kroppens leder.

Vanliga besvär man söker för

Ryggbesvär: Ryggvärk, ryggskott, ischias

Nacke / Axlar: Nackspärr, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet i nacke och skuldror, axelbesvär, yrsel, diskproblem

 

Ben / Fötter: Knäskador, stukningar, vrickningar, nedsatt rörlighet

 

Armar / Händer: Musarm, stukningar, vrickningar, tennis-/golfarmbåge, domningar i armar och fingrar

bottom of page