top of page

För dig som är företagare

Mötesrum

Vad är det som driver ditt företag?

Är det du?

Dina anställda?

Eller båda?

entreprenörer

Vad skulle hända om någon i ditt företag inklusive dig blir sjukskriven p.g.a smärta i kroppen?

Ungefär 80 % av befolkningen har lidit av smärta i nacke och rygg någon gång i sitt liv.

Ungefär 50 % av befolkningen lider av återkommande smärta i nacke och ländrygg.

Samhällskostnaderna för ländryggssmärta för den offentliga sjukvården idag är ungefär 3 gånger större än vad kostnader för undersökning och behandling av alla cancersjukdomar står för. Det resulterar till att ungefär 30 % av alla sjukskrivningsintyg som varar mer än 15 dagar och som utfärdas av läkarna, går till personer med smärta i ryggen.*

 

Många fler av dessa personer går fortfarande till jobbet med smärta i ryggen och med tankesättet "det går över". Detta gör att personen har en minskad prestation och arbetsförmåga.

Kostnaden för arbetsgivaren blir hög både vid återkommande sjukskrivning och vid ”sjukarbete” dvs anställda som arbetar trots smärta, med minskad prestationsförmåga.

Men det behöver inte vara så!

Vi på Refunction kan hjälpa dig och dina anställda att hålla era kroppar friska och fungerande.

Video om behandling i förebyggande syfte

* Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

bottom of page