top of page

Hur går ett besök till?

1. Första samtalet

Vid det första besöket börjar kiropraktorn uppta en noggrann anamnes, där patientens sjukdomshistoria, eventuella operationer, läkemedel eller andra behandlingar som har utförts ska framgå. Information kring arbetet, livsstil och fritidsaktiviteter är bra för kiropraktorn att känna till för att kunna få en helhetsbild över patientens situation. Kiropraktorn är mycket välutbildad och noggrann med undersökning för att även kunna upptäcka symtom som bör hänvisas vidare till en annan specialist. 

2. Kiropraktorn undersöker

Kiropraktorn utför en rad olika ortopediska, neurologiska, men även kiropraktiska tester. Utifrån dessa tester och tillsammans med anamnesen sätts en diagnos. Med den informationen tillsammans med dig som patienten och ditt mål skapas en behandlingsplan. Den mest förekommande behandlingsmetoden är manuell behandling, eller ledjustering, och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot en speciell led, vars funktion är nedsatt. Behandlingsmetoder, såsom mobilisering, triggerpunktsbehandling och andra metoder kan förekomma. 

Kiropraktorn informerar patienten om diagnos och prognos. Därefter bokas ett återbesök i samråd med patienten om ca 1 vecka för att bedöma förändringen av funktionen i kroppens leder.

3. Uppföljning

Nu jämför kiropraktorn förändringen av funktionen med föregående besök. En behandling hos kiropraktorn brukar ge goda resultat redan tidigt i behandlingsserien. Beroende på din sjukdomshistoria kan antalet behandlingar variera.

Eventuella Biverkningar

En behandling hos kiropraktorn brukar sällan skapa smärta under behandlingstillfället. Vanliga biverkningar man kan få efter en kiropraktisk behandling kan vara lokal ömhet i ryggraden, huvudvärk, trötthet och/eller dåsighet. Dessa symtom brukar vara allt ifrån i några timmar, fram tills dagen därpå. Man kan även få ökad träningsvärkskänsla som varar ca 2-3 dagar, som vanlig träningsvärk brukar göra. Om du har några frågor eller oro så tveka inte att höra av dig till oss för rådgivning.

Hur kan en behandlingsplan se ut?

Behandlingen hos en kiropraktor består till största delen av manuell terapi (Hvla-manipulation).  Att väva in träning och olika rehabövningar som du får ta del av, är en självklarhet. Ansvaret för att bli bättre ligger inte enbart hos kiropraktorn utan även hos dig som patient, - att vilja jobba med att förändra din livsstil som gynnar en bättre hälsa är nödvändigt för att ge kroppen bästa möjlighet för att läka.

bottom of page